Klasser & Titlar


Foto: Christine Jansson

FIFes utställningsklasser

KLASS 12
Ungdjur
Klass för raskatt, okastrerad eller kastrerad, som uppnått fyra månaders ålder
men ännu ej fyllt sju månader under utställningsdagen.
KLASS 11
Junior

Klass för raskatt, okastrerad eller kastrerad, som uppnått sju månaders ålder
men ännu ej fyllt tio månader under utställningsdagen.

KLASS 10
Kastratklass

Klass för kastrerad raskatt som uppnått minst tio månaders ålder under
utställningsdagen. Katt i klass 10 tävlar om CAP (Certificat d’Aptitude de
Premier)– minst 93 poäng ska uppnås.

Tre CAP utdelade av tre olika domare ger titeln Premier. Det är valfritt i
vilket land/länder dessa certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare
i klass 8.

KLASS 9
Öppen klass

Klass för okastrerad raskatt som uppnått minst tio månaders ålder under
utställningsdagen. Katt i klass 9 tävlar om CAC (Certificat d’Aptitude de
Championat) – minst 93 poäng ska uppnås.

Tre CAC utdelade av tre olika domare ger titeln Champion. Det är valfritt i
vilket land/länder dessa certifikat erhålls. Katten tävlar därefter vidare i
klass 7.

KLASS 8
Premier

Klass för kastrerad raskatt som har titeln Premier (PR). Katt i klass 8 tävlar
om CAPIB (Certificat d’Aptitude de Premier International de Beauté)
– minst 95 poäng ska uppnås.

Tre CAPIB, utdelade av tre olika domare i minst två länder ger titeln
Internationell Premier. Katten tävlar därefter vidare i klass 6.

KLASS 7
Champion

Klass för raskatt som har titeln Champion (CH). Katt i klass 7 tävlar om
CACIB (Certificat d’Aptitude de Championat International de Beauté)
– minst 95 poäng ska uppnås.

Tre CACIB utdelade av tre olika domare i minst två länder ger titeln
Internationell Champion. Katten tävlar därefter vidare i klass 5.

KLASS 6
Internationell
Premier

Klass för kastrerad raskatt som har titeln Internationell Premier (IP). Katt i
klass 6 tävlar om CAGPIB (Certificat d’Aptitude de Grand Premier
International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Grand Internationell Premier och tävla vidare i klass 4
gäller: Antingen ska katten ha sex CAGPIB från minst tre olika domare i tre
olika länder eller så ska katten ha åtta CAGPIB från minst fyra olika domare
i två olika länder

KLASS 5
Internationell
Champion

Klass för raskatt som har titeln Internationell Champion (IC). Katt i klass 5
tävlar om CAGCIB (Certificat d’Aptitude de Grand Championat
International de Beauté) – minst 96 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Grand Internationell Champion och tävla vidare i klass
3 gäller: Antingen ska katten ha sex CAGCIB från minst tre olika domare i
tre olika länder eller så ska katten ha åtta CAGCIB från minst fyra olika
domare i två olika länder.

KLASS 4
Grand
Internationell
Premier

Klass för kastrerad raskatt som har titeln Grand Internationell Premier
(GIP). Katt i klass 4 tävlar om CAPS (Certificat d’Aptitude au Premium
Suprême
) - minst 97 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Supreme Premier och tävla vidare i klass 2 gäller:
Antingen ska katten ha nio CAPS från minst tre olika domare i tre olika
länder eller så ska katten ha elva CAPS från sex olika domare i två olika
länder.

KLASS 3
Grand
Internationell
Champion

Klass för raskatt som har titeln Grand Internationell Champion (GIC). Katt i
klass 3 tävlar om CACS (Certificat d’Aptitude au Championat Suprême)
- minst 97 poäng ska uppnås.

För att erhålla titeln Supreme Champion och tävla vidare i klass 1 gäller:
Antingen ska katten ha nio CACS från minst tre olika domare i tre olika
länder  eller så ska katten ha elva CACS från sex olika domare i två olika
länder.

KLASS 2
Supreme
(Europa)
Premier

Klass för kastrerad raskatt som har titeln Supreme (Europa) Premier (SP).
Katt i klass 2 har uppnått den högsta titeln för kastrerade katter och tävlar
inte om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP. Katt i klass 2
rangordnas inte.

090101 ändrades namnet på titeln till Supreme Premier och certifikatet till
CAPS. EP-titel och certifikat erhållna före 081231 behålls.

KLASS 1
Supreme
Champion
(tidigare
Europa
Champion)

Klass för raskatt som har titeln Supreme (Europa) Champion (SC). Katt i
klass 1 har uppnått den högsta titeln för okastrerade katter och tävlar inte
om ytterligare certifikat. Katten tilldelas hederspris, HP. Katt i klass 1
rangordnas inte.

090101 ändrades namnet på titeln till Supreme Champion och certifikatet till
CACS. EC-titel och certifikat erhållna före 081231 behålls.
 
Webmaster Margita

Sidan uppdaterades senast: 2014-01-26