Köpa katt av mig


Foto: Margita Thunman

Jag säljer kattungar i första hand som sällskapskatter och tar emot besök tidigast när kattungarna är 5-6 veckor gamla. Kattungarna säljs som innekatter, och en inhägnad balkong, utegård och/eller koppelpromenader uppskattas. Inga kattungar säljs endast med e-post eller telefonkontakt. Däremot kan intresseanmälan lämnas genom e-post. Jag vill att mina kattungar ska få ett bra hem, så jag vill gärna träffa dig.

När kattungen är flyttfärdig är den van vid andra katter, rumsren, hanterad, avmaskad, veterinärsbesiktigad, (intyg medföljer som inte är äldre än 7 dagar), grundvaccinerad och chipmärkt. Kattungen har en individuell försäkring i Agria, och den har även en doldafel försäkring genom Agria i 3 år. Katten är registrerad med stamtavla hos SVERAK. Din vita kattunge är även BAER-testad. Jag registrerar också kattungens uppgifter i PawPeds, som är en databas för stamtavlor och här kan du också läsa om PawPeds hälsoprogram. Kattungen är färdig att flytta till sitt nya hem vid 13-14 veckos ålder, beroende på hur kattungen utvecklas.

Jag kan inte garantera att en katt håller för Championtitlar eller att den kommer att hålla för avel, men jag säljer kattungar efter hälsotestade och eventuellt utställda föräldrar. För mig hör hälsa, temperament och utseende ihop. Jag tycker en bra katt, är en balanserad katt, som följer rasstandarden. Detta är viktigt i mitt avelsarbete. Katten behöver alltså inte vara stor som ett lodjur för att den ska kunna ställas ut eller passa till avel.

En kattunge tingas genom att lägga en handpennig på 1 500 kr och SVERAK's tingningsavtal skrivs. Resterande belopp betalas när det är dags för kattungen att lämna hemmet, och vid försäljning använder jag SVERAK's köpeavtal. Priset för en kattunge hos mig är 8 000 kr - 9 500 kr beroende på omständigheterna. Ett reducerat pris förekommer endast om det finns veterinärmedicinska skäl.

Kattungar som är ämnade för avel säljes endast till dig som är registrerad uppfödare, delar min syn på avel, och som testar katten för PK, SMA, HD, och HCM inom PawPeds hälsoprogram, och som stödjer hälsoprogrammets rekommendationer.

Vita kattungar som säljs till avel, utställning och sällskap är BAER - testade. Du som vill köpa en vit kattunge till avel, har ansvar för att testa vita avkommor, med BAER-test oavsett om de ska gå i avel eller inte. BAER-testet är det enda test som kan garantera att katten är hörande till 100%. Detta är ett krav för att du ska få köpa en vit katt från mig och det gäller både honor och hanar. Enligt reglerna får du inte ställa ut eller avla på en katt som är döv.

Du som köpare är skyldig att vaccinera din katt mot kattpest/kattsnuva enligt gällande rekommendationer. Köparen förbinder sig att sköta katten väl och vid sjukdom eller skada uppsöka veterinär. Om katten ska användas i avel, så rekommenderar jag även en avel/användbarhetsförsäkring. Sällskapskatter ska kastreras eftersom de mår bäst av att inte vara fertila när de inte ska gå i avel.

Om något fel uppstår på katten skall ”felet” reklameras till uppfödaren enligt konsumentköplagen/köplagen. Uppfödaren har då möjlighet att åtgärda ”felet” genom ”reparation” eller omleverans (ny katt). Köparen får inte själv besluta om åtgärd, alla ”fel” måste reklameras till uppfödaren. Två undantag finns för åtgärdandet av ”fel”:

1. Om något av alternativen blir oskäligt dyrt (högre kostnader än kattens värde).
2. Om den av säljaren valda åtgärden leder till "väsentlig olägenhet" hos köparen.

Här krävs det dock tungt vägande skäl till att olägenheten är väsentlig. Om det är ett köprättsligt fel på katten och detta inte går under "dolda fel-försäkrinngen" vill jag som uppfödare ha rätt att häva köpet. Vid återköp betalar jag tillbaka hela köpeskillingen minus eventuella utgifter som jag som uppfödare har haft kopplat till det köprättsliga felet, givetvis mot uppvisande av kvitton.

Vad är då ett köprättsligt fel? Det är ett fel som anses vara ursprungligt. Alla fel anses vara ursprungliga under de första 6 månaderna efter köpet om inte annat kan bevisas. Om katten behöver vård som köparen anser att uppfödaren skall ersätta måste ”felet” reklameras till uppfödaren innan vård söks, då uppfödaren har rätt att välja vårdinstans och vilka vårdinsatser som skall genomföras.

Vid eventuell omplacering av katten hjälper jag gärna till. Jag vill också informeras om katten avlider eller försvinner. Råkar katten ut för någon sjukdom som kan vara ärftlig är jag tacksam om jag informeras om detta.


Jag vill att du som köpare ska kunna känna dig nöjd och trygg med mig som säljare, och jag ser också gärna att du är
intresserad av att hålla en god kontakt med mig. Jag vill att du ska veta att jag alltid finns till hands som hjälp och stöd i framtiden.


Låter detta intressant är du välkommen att kontakta mig per e-post eller telefon.


Foto: Margita Thunman

Margita Thunman
Stora Vika, Nynäshamn
Tel: 0706-511 306


 


Webmaster Margita

Sidan uppdaterades senast: 2015-01-18